сряда, април 20, 2005

Белите престилки

Преди много много години открили, че голяма част от заболяванията идват от бактерии. Открили, че в лечебните заведения е много важно нивото на хигиената да бъде високо. Едино от правилата е да се използват различно облекло от ежедневното, желателно бяло за да е по-лесна оценката за нивото на замърсяване.

Тук лекарите не знят, че бялата престилка е работното им облекло. Тук можеш да видиш лекари с най-различно облекло, различна по дължина коса и най-разнообразни чалми. Някой изглеждат като, че са станали от леглото облякли са нещо ей така и са дош;и на работа.