четвъртък, април 14, 2005

БА

Стоя си аз тук и се наслаждавам на есента.

Есен е, изпратихме птиците на север и температурите паднаха драстично по тукашните стандарти. Вече през деня е около +20 градуса.

И както си стоя получавам позвъняване. Роднини ми казва, че от армията ме търсят запас да ме взимат. На бележката пишело: "Заповядвам да се яви на X пред военното окръжие".

И още нещо пишело...

След като армията получава 5% от БВП ами да си има малка система. Толкова компютри си купиха. И нека човек като излезе извън България да не си правят труда да го викат.

Ако пък някой смята, че ще направя един преход от 40 часа за да присъствам...

Стоя си аз тук и се наслаждавам на есента.