петък, декември 19, 2008

Атеист или Агностик?

Има ли разлика? Трябва да има разлика иначе защо ще има две различни думи.

Атеист е човек, който не само, че не вярва в религията, но е убеден, че Бог и боговете не съществуват. Това е като вяра в религия, която казва, че всички останали религии са грешни. Всъщност тъй като това е вярно за всяка религия разликите са малки. В религията на атеистите броя на боговете е нула.

Агностик е човек, който не твърди, че има или няма Бог или богове. Агностицизъма е философско течение, което твърди, че не знаем каква точно е истината за Бог, боговете и живота след смъртта.

В САЩ да си атеист е същото като да си комунист, което е по-лошо от фашист. А всички знаем какво направиха фашистите през втората световна война. Да си агностик е по-приемливо, дори разбираемо. Агностик да стане вярващ е възможно ако намери правилната църква или по-скоро ако църквата го намери. Атеист да стане вярващ е като да си смени религията - почти невъзможно.