понеделник, октомври 09, 2006

Война се води...

Да допуснем, че някой ти каже две числа - 775 и 628. И после добави, че това са броя на загиналите. Какво би си помислил човек? Вероятно, че много хора са загинали в сражението. Ами ако те попита къде е било по-опасно?

По официални данни от началото на годината по пътищата на България са регистрирани 6395 произшествия, при които смъртта си са намерили 775 души, а 7986 са били ранени.

По официални данни от Декември 15, 2005 до днес 592 американски военни, 21 британски и 15 военнослужещи от съюзническите на САЩ сили са загинали. Общо 628 човека.

Извода? По-добре да не си на нито едно от двете места - Ирак или пътищата на България.