събота, септември 02, 2006

Но, аз съм в 8-ми клас?!?

Вероятно точно това е казал, когато разбрал какво е нивото му според украинското образователна система.

Действителен случай от преди година, две. Семейство от Украйна живяло доста години в САЩ. Сина им учил тук и бил отличника на класа, училището и т.н.

По някакви причини решили, че трябва да се върнат в Украйна. Връщатането не е било лесно и една от причините е образованието. Когато големия им син, който е завършил 8-ми клас тук, е положил изпити там се е оказало, че най-много 4-ти (четвърти) клас може да му се даде. Оценките му по физика, химия, биология били 0. Не едно, а чиста нула.

По украински имало 4, което е доста добра оценка. Не е изненадващо защото е учил тук в къщи с родители, баби, дядовци. Разбирал е езика, показал че говори, пише и чете грамотно, но не е знаел повече от четвъртокласник в Украйна.

Интересно тези, които не са отличници тук какво ниво биха показали.