петък, декември 23, 2005

В детската градина децата

В детската градина децата спят обути. Ако играе с маратонки спи с маратонките. Причината е в случай на бедствие - пожар, земетресение да може да излязат.