събота, май 26, 2007

24 Май

Честито! Българският празник - празника на българската азбука.

Хубаво време да похваля отново ленивата външна политика на българското правителство по някой съществени въпроси, които ни идентифицират като българи. По света има доста твърдения, които не се оспорват официално с необходимите средства и постоянство от българската държава и правителство. Нещо, което трудно се вижда докато си в България.

Има твърдения, че азбуката не е българска защото авторите на глаголицата са родени в Охрид. Понеже сега Охрид е част от друга държава значи и азбуката е собственост на тази държава. Като част от твърденията им е името на св. Климент Охридски. Очевидно било, че не е Българин. Ако би бил то името щяло да бъде Софийски вместо Охридски. Гениално нали?

Всъщност според други "познавачи" използваните букви били главните букви от гръцката азбука, Охрид винаги е бил гръцки независимо кой и кога е живял там. Азбуката само е разновидност на гръцката и е още едно доказателство, че гръцката култура е основата на всичко по света. Всъщност аз съм съгласен, че гърците са измислили лежането и мързела.

Според руските братя азбуката е измислена от някакви монаси, които добре че са я донесли в Русия да бъде оправена и изчистена. После след падането на Византия Русия остава единственото място, в което азбуката се развива за да се разпространи след това по целия свят като кирилица за прослава на руската култура и история.

Винаги съм се чудил защо турците не предявяват претенция. То само те не са казали, че азбуката е тяхна. Всъщност техните искания бих разбрал. Те са завладели Византийската империя и са наследили всичко, което е имала империята. Първоначално азбуката е създадена по искане на император и всъщност Турция би трябвало да наследи собствеността.

България трябва да има ясна позиция и отговор на всички тези въпроси. Трябва хора и средства, които да се разясняват по света истината за азбуката и българщината. Ако България не го прави системно и постоянно след години ще бъде трудно или дори невъзможно да се промени разбирането по света.