сряда, април 19, 2006

Климатичните проблеми

Интересно, че няма оптимистични прогнози за климата на земята. Има няколко възможни варианта. Варират между лош, критичен и гибелен.

Знаем доста добре какво се е случило преди около 3 млн години. Поради различни причини земята е била под дебело наметало на парниковия ефект, но живота е оцелял.

Сега имаме огромно количество от информация и доста добри симулационни модели. Може да има грешки, но те не са груби. Става дума за грешки в години а не в стотици години.

Интерено е, че човечеството създава два проблема, които се изключват един друг. Парниковия ефект и замърсяване на атмосферата с твърди частици. Парниковия ефект увеличава температурата, замърсяването с частици намалява температурата.

Засега не успяваме да замърсяваме с частици достатъчно бързо и температурата бавно се покача. Можем да направим няколко неща. Статистиката от 3-те дни без авиация през 2001 година е категорична. Ако 3 дни няма полети темературата се покача с около 1 градус по Целзии. Това е огромна разлика за само 3 дни без авиация. Какво би станало ако поради една или друга причина самолетите спрат да се движат с месеци?

Не може да изчислим колко парниковия еффект покача температурата, но може да изчислим колко частиците намаляват достъпа до слънчева светлина. Ако не замърсяваме постоянно атмосферата с твърди частици ще умножим по две скоростта на покачване не температурата. За 100 години покачването ще е между 3 и 25 градуса. 3 градуса означава, че джунглите на Амазон ще бъдат подпалени от високите темпаратури. Не само те ще горят, а всеки такъв масов пожар ще добавя темература е въглерод в атмосферата, което ще покача допълнително темературата.

Поради високата темература от окена ще се отделя много повече метан, който е около 7 пъти по-добър в създаването на парников ефект. Ледници да се топят постоянно. Нивото на окена ще се покача с около 7 метра на година.

Ами при 25 градуса? Никой не зная точно какво ще стане. Едно е сигурно. Нито едно дърво не може да живее на такава температура. От растенията ще оцелеят тези, които могат да живеят без почва. Позвата ще изгори и ще се превърне в пясък.

Какво ще стане с хората? Вероятно някой ще оцелеят по-дълго, други по-бързо ще загубят борбата. Не е ясно кои ще са по-късметлии.

Преди 3 милиона години това вече се е случвало. Няма страшно. Експериментите ще продължат и може би други биологични организми ще бъдат по-разумни в надпреварата за все по-висок икономически растеж на гърба на бъдещето.