петък, април 14, 2006

Евангелието на Юда

Колкото по-дълго живея в САЩ толкова повече се убеждавам, че България е много по-европейска страна отколкото много хора в България смятат.

Тук религията заема много специално място в държавата. По тази причина сега смятам, че трябва да се учи история на религиите. Може би като част от уроците по история. Това е много много важно за опазване на децата на България.

Трябва да се учи кога и как християнстовото преминава от Юдея в Рим. Как се разпространява през годините като исторически събития. Трябва да се учи кога и как е формирана Библията. Кога, как и кой е решил какво да има вътре и какво да не се включва. Всичко това го знаем еднозначно и от достоверни източници.

По стечение на обстоятелствата тази година имаме възможност да се докоснем до произведение, което е смятано за унищожено. В продължение на 5 години с помоща на няколко милиона успешно е въстановено едно от евангелията, което е било системно унищожавано през годините - Евангелието на Юда.

Защо това е било популярно произведение в ранното християнство? Тогава когато християнската вяра не е била организарана в стройна структура. Защо това произведение е било унощожавано системно от християнската църква?

Има много въпроси които е добре да се обсъждат докато децата са малки. Ето някой от тях:

Защо празнуваме точно на 24 декември и какво се е празнувало в Римската империя точно на 24 декември?

Какво общо има египедската богиня Изида с християнските символи и с кои?

Кога кръста става символ на християнството? Какви са били символите преди това?

Кои храмове и на кои религиозни вярвания са насила преобразявани в християнски църкви по време на налагане на християнството?

Защо Римската империя е приела точно това Християнство като държавна религия?

Колко големи християнски течения е съществувало по това време? Защото другите не са били приемливи?

Какви големи религиозни общности са съшествували по това време? С какво са известни и какво от тях може да видим в днешните ритуали на Християнството?

Защо, защо защо... много други въпрос на които имаме отговорите. Преди 500 години тези отговори са били достъпни само на избрана група хора вътре в църквата. Сега благодарение на технологиите знаем много повече.

Някой смятат, че това ще отклони децата на Вярата и Добродетелите. Точно напротив. Колкото повече се говори за тези неща, толкова повече ще им се помогне да различават Вярата от Бизнеса със страстите човешки. Смешно е да се мисли, че такива информация може да отклони някой от Вярата.

Тук може да се види възстановения оригинал на евангелието, както и да се прочете много за онова време в което е писано произведението: http://www9.nationalgeographic.com/ngm/gospel/