четвъртък, май 05, 2005

Теста на бай Иван

Тук системата за оценяване след завършване на гимназия е 0-100. Това са оценките с които се кандидаства за университетите. Това е матурата. Когато искаш да кандидастваш го правиш с резултатите на този изпит.

Ако има 1% с под 50% това е приемливо, но ако 50% са с под 50% проблема е различен. По тази причина управляващите изпращат една таблица как да се приравняват резултатите. Ако имаш 1 от 100 това означава, че си изкарал 51%. Ако имаш 100 значи са с 100%.

Няма опасност да си необразован независимо какво знаеш. За да няма стрес в децата :)

Като резултат имаше интервю с работници в един цех за мебели. Може би да бяха други продуктите, но по-същественото е какво се прави. Изискват от някой да изреже 3 дължини по 97 см. Или да изреже такава дължина, че да останат 27см.

Майстора, който отговаря за младите кадри е на видима възраст 55 години. Човека сподели, че кандидастват за работа момчета на по 16-18 години, които не могат да събират и изваждат. За тази цел той е приготвил един тест. Примерно да извадиш от 5 цифрено 4 цифрено число или от число без цифри след точката такова с цифри след точката.

Управителя на фирмата каза, че от години няма вяра на резултатите от матурата. Всеки, който иска да започне работа трябва да мине тестна на "бай Иван". Ако го мине ще може да започне. Има такива, които първо минават "опреснителни" курсове за събиране и изваждане.

Репортажа завърши с момче, което е взето на работа след кратък "опреснителен" курс по събиране, изваждане умножение и деление.

На въпроса "Достатъчни ли са знанията, които получи в училище за да работиш тази работа?"

Отговора беше "НЕ".