петък, януари 01, 2010

Време ти е ограничено

Време ти е ограничено, така че не го пропилявай като живееш живота на някой друг. Не падай в капана на догмата да живееш по начин измислен от други хора. Не позволявай шума от мненията на останалите да подтисне твоя собствен глас. И най-важното, имай куража да следваш интуицията и сърцето си. Те по някакъв начин вече знаят какво точно ти искаш да станеш. Всичко останало е второстепенно.

Стив Джобс,
Юни 2005


“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” 
Steve Jobs