четвъртък, април 17, 2008

Суровият петрол

Какво е суровият петрол? Нещо, което извира обикновено там някъде където хората или се избиват ежедневно или ще се избиват ежедневно като вземе да привършва.

Какво може да правиш ако си купиш малко суров петрол? Ами нищо не можеш да правиш. Единствено да го продадеш. Ако обаче всички решите да купите резултата е много добър за всички - цената подскача. Търсенето е постоянно и не зависи от цената, значи печалбата е сигурна!

В последните месеци или може би година интереса към суровия петрол рязко се покачи. Продава се злато за да се купи суров петрол защото цената на златото няма да се промени , но на суровия петрол ще се покачи. Процеса на изкупуване покачва цената. Продажбата на по-високата цена генерира печалба, която отново се инвестира в суров петрол.

Рафинериите се оплакват, че цената е толкова висока, че не могат да си позволят да работят на пълен капацитет. Те освен, че рафинират суров петрол, имат и нужда от него за да работят нормално.

Къде ще му излезе края? Ами представи си, че откриеш кръвта си за много вкусна. Днес малко, утре малко и ти става все по-сладко и имаш нужда от все повече. До кога? Ами докато припаднеш. Като, ако се свестиш ще размислиш дали е разумно ... и най-вероятно ще намериш нещо друго.

Случи с недвижимите имоти, историята се повторя с петрола. Интересно до къде ли ще този път? Продаване на злато срещу суров петрол ...